1. Arbeidsinspectie SZW      Arbeidsuitbuiting melden   Arbeidsuitbuiting kunt u (anoniem) melden bij de Inspectie SZW. Ook als u een vermoeden heeft van arbeidsuitbuiting.
 2. Belastingdienst      Op onze site kunt u veel zaken zelf regelen. U kunt bijvoorbeeld uw aangifte inkomstenbelasting doen of een toeslag aanvragen of wijzigen. 
 3. De geschillen commissie   Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over de procedure? Kijk dan eerst even bij de veelgestelde vragen. Daar kunt u veel antwoorden vinden.
 4. Incassobureau & gerechtsdeurwaarders   Van Es Gerechtsdeurwaarders & Incasseerders levert een totaal pakket aan incassodiensten.
 5. Juridisch loket   De Juridisch Loket app helpt u voorbereid naar de vestiging te komen.
 6. letselschade-berekenen Wij kunnen u voorzien van gratis advies bij het verhalen van de schade op de tegenpartij.
 7. Ministerie van Sociale Zaken     Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.
 8. Ministeries VWS   Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 9. Nationale ombudsman    De nationale ombudsman behandelt klachten over overheidsinstellingen.
 10. Nibud berekenuwrecht    Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!   
 11. Ondernemersplein   Wat moet u regelen als u voor uzelf begint? Welke vergunningen heeft u nodig voor een uitbreiding van uw pand? Voortaan vindt u de antwoorden op al uw ondernemersvragen op één plek: Ondernemersplein.nl.
 12. Onderwijs inspectie    Hebt u een vraag, kijk dan eerst bij de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, stel uw vraag aan Informatie Rijksoverheid. Hebt u een klacht? Lees de informatie over de afhandeling van klachten.
 13. Openbaar Ministerie zgn OM   Het Openbaar Ministerie is het onderdeel van de rechterlijke macht dat ervoor moet zorgen dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.
 14. Recht op geld   Jaarlijks blijven miljoenen euros liggen omdat mensen zoals u en ik niet weten dat we er recht op hebben. Door slechts een paar vragen te beantwoorden weet u direct of u recht hebt op geld!
 15. Rijks overheid    Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Het loket Informatie Rijksoverheid neemt namens de ministeries de vragen over de site in behandeling. U kunt uw vraag telefonisch, per e-mail of via twitter stellen:  
 16. Rijks waterstaat    Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
 17. Recht wijzer      Door vragen te beantwoorden vindt u wat u in uw situatie kunt doen en wie u daarbij kunnen helpen. Ook biedt Rechtwijzer gereedschap voor het oplossen van veelvoorkomende problemen en conflicten. 
 18. Senior web  Wilt u meer doen met uw computer, tablet of internet? SeniorWeb helpt u met duidelijke uitleg en persoonlijke hulp.
 19. Sensornet   Wij denken dat heldere informatie vanuit betrouwbare metingen voor de woon- en werkomgeving ieder blij maakt.  Knelpunten in de leefomgeving kennen verschillende belanghebbenden: de bron van hinder, mensen die gehinderd worden en de overheid die normen stelt en deze handhaaft.
 20. Volksgezondheid RIVM    Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu.
 21. Wijzer in geldzaken   Vul een aantal korte vragen in en ontvang een persoonlijk overzicht met wat voor jou, door kabinetsbesluiten in 2015 verandert, welke financiële gevolgen dit (mogelijk) voor je heeft en wat je moet of kunt doen.
 22. Wetboek  en   Wetboek-online bladeren   Wetboek online is de makkelijkste en snelste manier om te zoeken binnen de Nederlandse wetgeving.
 23.