1. Wet Weg Wijzer    De wetWegWijzer wijst u de weg naar wetten en regels op internet. De WerWegWijzer is bedoeld voor iedereen die zelf op zoek wil gaan naar juridische informatie.
 2. Uw ABP-pensioen   Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij ABP. Extra geld voor later, als aanvulling van het wettelijke basisinkomen van de overheid. 
 3. Wat krijgt u en wat krijgen uw eventuele nabestaanden van ABP?  
 4. Wilt uw weten wanneer u AOW krijgt?     Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.
 5. AFM    De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
 6. Nieuws op maat Pensioenen     Laatste nieuws
 7. Pensioensfonds APF  
 8. VGAN Nederland      Pensioenfonds o.a voor AkzoNobel gepensioeneerden en verenigingen
 9. Wat is uw AOW leeftijd   De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd.
 10. FNV-bondgenoten contributie
 11. FNV-bondgenoten voor ouderen   
 12. PME  Pensioenfonds van de Metalektro
 13. Mijn ABP   
 14. Mijn pensioen overzicht
 15. Nibud nieuws
 16. SVB   De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die wij uitvoeren.
 17. Pensioen adviesbureau   
 18. Pensioen belangen    Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen  
 19. Goed met pensioen  
 20. Pensioen kijker   o.a. wat gebeurt er met pensioen gaan én zijn.  
 21. Pensioen plein   met veel links  
 22. VVB    Geeft veel praktische informatie van diverse links  
 23. VGAN    Belangenbehartiger van gepensioneerden AkzoNobel.   AkzoNobel heeft door internationale regelgeving de waardering van pensioenverplichtingen in haar financiële verslaglegging moeten veranderen. Het gevolg is dat wijzigingen in deze verplichtingen direct invloed hebben op de resultaten van het bedrijf.oorheen stond AkzoNobel garant voor de tekorten bij het APF. Dit risico is nu verschoven naar de deelnemers in het pensioenfonds en dus naar de gepensioneerden!   Voorheen stond AkzoNobel garant voor de tekorten bij het APF. Dit risico is nu verschoven naar de deelnemers in het pensioenfonds en dus naar de gepensioneerden! 
 24. VLEP   De zorg voor pensioen in uw branche is ondergebracht bij VLEP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak.
 25. Pensioen pagina     In samenwerking met  startpagina 
 26.  
 27. Vrouwen pensioen m.b.v. persoonlijke verhalen, spelletjes en rekenmachines wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goed pensioen voor vrouwen is en hoe dit te regelen. Weet u niet waar uw pensioen loopt?  Bel de helpdesk 'Vergeten Pensioen'  
 28. Klachten over pensioenen:
  1. Klachten instituut  
  2. Ombudsman  In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. U mag de overheid hierop aanspreken, want u heeft recht op een eerlijke behandeling.
 29. Recht  
  1. Jurofoon   Eerste hulp voor al uw rechts-problemen Nederlandse Instituut voor Mediators (confictoplossing zonder rechter) 010-4056989  
  2. Nationale ombudsman  
  3. Rechtsbijstand  Vereniging Rechtshulp-organisaties  070-3560620   De kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid; (jaarlijkse uitgave van het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering)  ISBN 90-312-20-20019     030-23066755    Landelijke Vereniging Leeftijddiscriminatie   010-5916714  
  4. Weet hoe het zit   Bijna iedereen in Nederland heeft te maken met sociale wetgeving. Bijvoorbeeld als u een uitkering of AOW-pensioen ontvangt. Of als u werkgever of werknemer bent. Dan krijgt u ook te maken met de regels die bij de sociale wetgeving horen.  
 30.  

Handige Links

Hieronder vindt u handige links naar websites waar meer informatie te vinden is over pensioengerelateerde onderwerpen.

 1. Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 2. Belastingdienst

 3. DNB

 4. CBS

 5. SVB

 6. Ombudsman Pensioenen

 7. Pensioenkijker

 8. Postbus 51

 9. Vrouw en pensioen

 10. Vergeten pensioenen