Milieudoelstellingen
De milieudoelstellingen voor 2010, die deel uitmaken van het EHS Management Systeem, gaan nog een stap verder dan de milieuregels uit 2005. Milieukwesties worden nu nog veel ruimer aangepakt. De Milieudoelstellingen voor 2010 zullen de nu al aanzienlijk verminderde milieu-impact van onze onderneming nog verder reduceren.

 1. Gelderlander luchtvervuiling   
 2. Informatie over geluid    (Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).
 3. Veiligheid bij evenementen    Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden.  
 4. Veiligheid   Op zoek naar veiligheidsadvies, cijfers, projecten of onderzoek?
  Al onze informatie vindt u hier
   
 5.    
 6. Nieuwe-etiketten     Jaarlijks vinden er veel incidenten plaats door onjuist gebruik van huishoudchemicaliën.
 7.   
 8. Veiligheid    Op zoek naar veiligheidsadvies, cijfers, projecten of onderzoek?  Al onze informatie vindt u hier.

     

Milieu & Veiligheid

 

PERSBERICHT 

                                                                                               

Nederland wint twee maal Europese Prijs voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

 

Praag, 27 april 2009

Een eenvoudige, maar doeltreffende aanpak om letsel in de fabriek te voorkomen plus een excellente bronaanpak bij experimenten op de universiteit. Dat waren de formules waarmee twee Nederlandse inzendingen vandaag in het Tsjechische Praag een Europese Good Practice Award wonnen. De bedenkers van deze Goede Praktijken zijn Corus Tubes en TU Delft.

 

De twee Nederlandse winnaars namen, evenals zes andere winnaars uit Europa, vandaag hun Awards in ontvangst tijdens de Europese Top ‘Veiligheid en Gezondheid in Europa in de 21e eeuw’ in Praag. De prijsuitreiking is onderdeel van de tweejarige Europese campagne ‘Een gezonde werkplek’ om een geïntegreerde aanpak van risicobeoordeling te bevorderen. De winnaars laten zien dat een risicobeoordeling niet per definitie ingewikkeld, tijdrovend of duur hoeft te zijn.

 

Corus Tubes

Corus Tubes Maastricht produceert en verkoopt een breed assortiment buizen van verschillende staalsoorten in een groot aantal diameters, wanddiktes en buisvormen. Vooral in de hallen van de fabriek waar bundels met buizen getransporteerd moeten worden met bovenloopkranen, kan een verkeerde handeling ernstig letsel veroorzaken. Met risicokaartjes voor elke werknemer probeert Corus de kans op ongevallen zo klein mogelijk te maken. Op het kaartje staat beschreven wat het mogelijke probleem kan zijn en wat een medewerker kan doen om het veiligheidsrisico zo klein mogelijk te maken bij het oplossen ervan: eerst denken, dan doen. De Nederlandse jury, die al eerder het bedrijf de nationale Goede Praktijken prijs toekende, oordeelde: “het is een oplossing die geweldig is in zijn eenvoud en bovendien doeltreffend. Deze Goede Praktijk is dynamisch en bevat alle elementen van een RI&E: het identificeren, evalueren en de preventieve aanpak van (potentiële) risico’s. Deze oplossing laat zien dat een goede benadering simpel, goedkoop en tóch effectief kan zijn.”

 

TU Delft

Onderzoekers van de TU Delft experimenteren regelmatig met verschillende stoffen. Het gebruik van deze stoffen kan een gevaar opleveren. Om dat te vermijden moeten onderzoekers vooraf de eigenschappen van een stof bekijken. Deze staan beschreven in de veiligheidsbijsluiter die standaard in de verpakking zit. Maar het blijkt nogal eens dat onderzoekers daar niet op kijken. Daarom is iedereen verplicht een veiligheidsrapport op te maken. Op een speciale website moet de onderzoeker een aantal vragen beantwoorden. Gaat hij met gevaarlijke stoffen werken? Wat zijn de eigenschappen van de stoffen waarmee hij werkt? Het systeem vraagt de onderzoeker na te denken over de risico’s en hoe hij die kan beperken. De webtoepassing geeft aanbevelingen en tips, maar de onderzoeker moet zélf de oplossing bedenken. Volgens de Nederlandse jury, die eerder ook deze Goede Praktijk nomineerde voor de Europese competitie, is de TU Delft erin geslaagd om in een wereld waar risico’s zich niet altijd eenvoudig laten kennen tot de bronaanpak van het risico te komen. Zelfs nog vóór de bron volgt een beoordeling van de mogelijke risico’s. Het feit dat naast de medewerkers ook de studenten betrokken worden bij de veiligheidsrapportage heeft de jury nadrukkelijk meegewogen in haar oordeel. Het is een succesvolle aanpak die breed toepasbaar is bij andere universiteiten en Research & Developmentafdelingen van bedrijven in Nederland en elders in Europa.

 

De Good Practice Award is een initiatief van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

 

 

Noot voor de redactie

Meer informatie waaronder foto’s van de prijsuitreiking:

Website van het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk: http://nl.osha.europa.eu/

Kijk ook op de website van het Europees Agentschap (o.a. filmmateriaal, brochure, etc.) 

 

Contact

Voor specifieke informatie naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met mevr. M. van Grinsven van Actorion op telefoonnummer 026-443 82 87.

 

Het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk zorgt voor kennisuitwisseling over arbeidsomstandigheden tussen Nederland en Europa.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk: 023-554 94 71. 
E-mailadres: nederland_fop@osha.europa.eu

 

TNO.NL Els Borra
secretaresse
T +31 23 554 94 43
F +31 23 554 93 04
els.borra@tno.nl
Disclaimer